วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ในโครงการงานประเพณีลอยกระทงพระประทีปพระราชทาน ตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขาสามสิบส่าง บ้านคำไฮ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮลปรับแต่งขอบอ่างหนองแกและปรับพื้นที่แปลงสาธิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กต 3040 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน จำนวน 50 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาขนย้ายวัสดุดำเนินงาน ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 2-17 พฤศจิกายน 2561 (ระยะที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี งบประมาณ 2562 (ระยะที่ 1) ระหว่างวันที่ 2 - 17 พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2561
ซื้อหินคลุก จำนวน 600 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2561
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายแยก ทล.24 - บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5
19  ต.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายแยก ทล.24 - บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง