วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาถ่ายวีดีทัศน์และภาพนิ่ง โครงการบ้านนี้มีรัก ค่ายครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง นั่งร้านสำหรับติดตั้งป้ายคัดเอ้าท์และประดับธง ในโครงการแข่งขันกีฬากรีฑาเด็กเล็กและอนุบาลตำบลมะเกลือเก่า ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลการแข่งขันฯ ในโครงการแข่งขันกีฬากรีฑาเด็กเล็กและอนุบาลตำบลมะเกลือเก่า ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและน้ำดื่ม ในโครงการแข่งขันกีฬากรีฑาเด็กเล็กและอนุบาลตำบลมะเกลือเก่า ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการเต็นท์และเก้าอี้ ในโครงการแข่งขันกีฬากรีฑาเด็กเล็กและอนุบาลตำบลมะเกลือเก่า ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาทำสนามฟุตบอล ในโครงการแข่งขันกีฬากรีฑาเด็กเล็กและอนุบาลตำบลมะเกลือเก่า ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ผห 8961 นครราชสีมา จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้านนางอำไพ - หน้าวัด หมู่ที่ 9 บ้านวังรางน้อย ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนคคราชสีมา (ข้อบัญญัติปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มลุงประทีป หมู่ที่ 11 บ้านหนองเลาใหญ่ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ข้อบัญญัติปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง