วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหลังท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 4 - บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำผ้าปูโต๊ะ จำนวน 25 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
จ้างค่าซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กต 3040 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยข้าง รพ.สต. ปลายราง หมู่ 8 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายตรงข้ามลานมัน บ้านคำไฮ หมู่ 15 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อต้นทองอุไร ขนาดความสูง 1.5 เมตร จำนวน 50 ต้น ในโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อถังน้ำ พร้อมขาตั้งถัง และอุปกรณ์ถังน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านวังรางใหญ่ หมุ๋ที่ 6 บ้านวังรางน้อย หมู่ที่ 9 และบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อต้นทองอุไร ขนาดความสูง 1 เมตร จำนวน 160 ต้น ในโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อถังน้ำ พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง