องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
การมีสาวนร่วมของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเปิดโอกาศให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ปี 65 (1) [ 18 เม.ย. 2565 ]43
2 การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ปี 65 (2) [ 18 เม.ย. 2565 ]47
3 การเปิดโอกาศให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ปี 65 (3) [ 18 เม.ย. 2565 ]34
4 การเปิดโอกาศให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ปี 65 (4) [ 18 เม.ย. 2565 ]46
5 การเปิดโอกาศให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ปี 65 (5) [ 18 เม.ย. 2565 ]41
6 การเปิดโอกาศให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ปี 65 (6) [ 18 เม.ย. 2565 ]40
7 การเปิดโอกาศให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ปี 65 (7) [ 18 เม.ย. 2565 ]40
8 การเปิดโอกาศให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ปี 65 (8) [ 18 เม.ย. 2565 ]36
9 การเปิดโอกาศให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ปี 65 (9) [ 18 เม.ย. 2565 ]44
10 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารประชุมมอบหมายนโยบาย ปี 65 (2) [ 21 มี.ค. 2565 ]36
11 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารประชุมมอบหมายนโยบาย ปี 65 (1) [ 21 มี.ค. 2565 ]37
12 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารประชุมมอบหมายนโยบาย ปี 65 (3) [ 21 มี.ค. 2565 ]36
13 การรับฟังความคิดเห็นของ ปชช.ในการดำเนินงานต่างๆ ของ อบต.มะเกลือเก่า ปี 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]40
14 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]41
15 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วม เสนอความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน [ 7 ม.ค. 2564 ]31
16 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 63 [ 10 มิ.ย. 2563 ]29
17 รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 22 พ.ย. 2562 ]28
18 รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (2) [ 26 ส.ค. 2562 ]29
19 รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม (1) 2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]37
20 รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]39
 
หน้า 1|2