องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 157 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558 [ 7 ก.ย. 2555 ]38
142 ประกาศ เรื่อง การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมา 2555 [ 6 ก.ย. 2555 ]31
143 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [ 3 พ.ย. 2554 ]31
144 ประกาศ เรื่อง การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน [ 1 พ.ย. 2554 ]30
145 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2554 [ 5 ต.ค. 2554 ]30
146 ผลปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]29
147 กำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๘ [ 30 พ.ย. 542 ]28
148 กำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๘ [ 30 พ.ย. 542 ]32
149 กำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๘ [ 30 พ.ย. 542 ]28
150 กำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๘ [ 30 พ.ย. 542 ]30
151 กำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๘ [ 30 พ.ย. 542 ]27
152 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร สิงหาคม 2559 [ 30 พ.ย. 542 ]30
153 ผลสำรวจความพึงพอใของประชาชน ปี 2558 [ 30 พ.ย. 542 ]31
154 รายงานแผนปฏิบัติการ จัดซื้อ- จัดจ้าง ประจำปี 2559 [ 30 พ.ย. 542 ]34
155 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี 2560 [ 30 พ.ย. 542 ]31
156 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต ปี 61 [ 30 พ.ย. 542 ]29
157 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.6) ประจำปี 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]29
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8