องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 157 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 [ 5 พ.ย. 2561 ]43
82 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2562 [ 24 ต.ค. 2561 ]32
83 เส้นทางความก้าวหน้า [ 3 ต.ค. 2561 ]30
84 ประกาศผลดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]37
85 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ ปี 61 [ 2 ต.ค. 2561 ]29
86 รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 10 กันยายน 2561 [ 15 ก.ย. 2561 ]28
87 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 [ 14 ก.พ. 2561 ]27
88 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า เรื่อง จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3 [ 14 ก.พ. 2561 ]29
89 ประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 12 ธ.ค. 2560 ]41
90 ประกาศผลดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560 [ 3 พ.ย. 2560 ]30
91 ผังขั้นตอนการปฏิบัติการศูนย์การรับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน สำนักปลัด [ 2 ต.ค. 2560 ]42
92 ประกาศฯ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2560 [ 10 ก.พ. 2560 ]29
93 ประกาศราคากลาง โครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะเกลือเก่า หมู่ที่ 2 [ 28 ธ.ค. 2559 ]28
94 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 13 ธ.ค. 2559 ]41
95 ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2560 [ 13 ธ.ค. 2559 ]42
96 รายงงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 [ 19 ก.ย. 2559 ]26
97 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 16 [ 19 ก.ย. 2559 ]40
98 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559 [ 1 ม.ค. 2559 ]44
99 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Auction ) [ 29 ธ.ค. 2558 ]35
100 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า เรื่อง คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า [ 22 ธ.ค. 2558 ]40
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8