องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 157 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศ รายงานผลการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านวังรางใหญ่ หมู่ 6 [ 19 มิ.ย. 2563 ]32
62 ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2563 [ 14 มิ.ย. 2563 ]34
63 ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในภาครัฐ (ita) ประจำปี 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]39
64 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]29
65 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตัวในช่วงการระบาดของไวรัสโควิท - 19 [ 5 พ.ค. 2563 ]31
66 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]29
67 ประกาศแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]37
68 หากพบเห็นข้าราชการหรือลูกจ้างอบต.มะเกลือเก่า กระทำผิดกฎหมาย หรือเรียกรับสินบน โปรดแจ้งเบาะแสมายัง อบต.มะเกลือเก่า โทร.044-369928 [ 17 ก.พ. 2563 ]43
69 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ตามแปลนหรือแผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา [ 10 ก.พ. 2563 ]35
70 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า เรื่อง การมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 5 ก.พ. 2563 ]45
71 สรุปคำถาม-คำตอบ พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 8 ม.ค. 2563 ]40
72 พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 7 ม.ค. 2563 ]26
73 สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 6 ม.ค. 2563 ]28
74 หากพบเห็นป้ายโฆษณาที่ติดตั้งรุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ได้รับอนุญาต โปรดแจ้งเบาะแสมายัง อบต.มะเกลือเก่า โทร.044-369928 [ 2 ม.ค. 2563 ]43
75 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย 2563 [ 1 ม.ค. 2563 ]30
76 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้เสีย (ita) ปี 2562 [ 19 มิ.ย. 2562 ]26
77 รายงานการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]26
78 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 [ 9 เม.ย. 2562 ]27
79 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2562 [ 24 ธ.ค. 2561 ]27
80 ขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถามของผู้ที่เคยมีส่วนได้เสียกับ อบต. (ITAS) [ 27 พ.ย. 2561 ]37
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8