องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 157 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผอ. หน.สป. [ 19 ม.ค. 2564 ]45
42 คำสั่งผู้รักษาราชการแทนปลัด [ 19 ม.ค. 2564 ]36
43 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ. หน.สป. [ 19 ม.ค. 2564 ]34
44 คำสั่งปลัดมอบหน้าที่การงานให้รองปลัด [ 19 ม.ค. 2564 ]41
45 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมกราคม 2564 เพิ่มเติม [ 15 ม.ค. 2564 ]29
46 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 30 ธ.ค. 2563 ]32
47 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้รับเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 30 ธ.ค. 2563 ]27
48 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 [ 17 ธ.ค. 2563 ]30
49 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]32
50 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564 [ 27 พ.ย. 2563 ]40
51 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]30
52 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]26
53 ประกาศเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]27
54 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้รับเบี้ยความพิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]25
55 ประกาศอบต.มะเกลือเก่า เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]40
56 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]38
57 กิจกรรมส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]27
58 ประกาศ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]28
59 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตำบลมะเกลือเก่าประจำปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]35
60 ประกาศ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]27
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8