องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 131 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]6
42 ประกาศแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]6
43 หากพบเห็นข้าราชการหรือลูกจ้างอบต.มะเกลือเก่า กระทำผิดกฎหมาย หรือเรียกรับสินบน โปรดแจ้งเบาะแสมายัง อบต.มะเกลือเก่า โทร.044-369928 [ 17 ก.พ. 2563 ]6
44 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ตามแปลนหรือแผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา [ 10 ก.พ. 2563 ]6
45 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า เรื่อง การมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 5 ก.พ. 2563 ]7
46 สรุปคำถาม-คำตอบ พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 8 ม.ค. 2563 ]6
47 พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 7 ม.ค. 2563 ]8
48 สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 6 ม.ค. 2563 ]7
49 หากพบเห็นป้ายโฆษณาที่ติดตั้งรุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ได้รับอนุญาต โปรดแจ้งเบาะแสมายัง อบต.มะเกลือเก่า โทร.044-369928 [ 2 ม.ค. 2563 ]6
50 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย 2563 [ 1 ม.ค. 2563 ]7
51 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้เสีย (ita) ปี 2562 [ 19 มิ.ย. 2562 ]7
52 รายงานการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]8
53 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 [ 9 เม.ย. 2562 ]8
54 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2562 [ 24 ธ.ค. 2561 ]7
55 ขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถามของผู้ที่เคยมีส่วนได้เสียกับ อบต. (ITAS) [ 27 พ.ย. 2561 ]8
56 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 [ 5 พ.ย. 2561 ]8
57 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2562 [ 24 ต.ค. 2561 ]7
58 ประกาศผลดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]6
59 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ ปี 61 [ 2 ต.ค. 2561 ]7
60 รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 10 กันยายน 2561 [ 15 ก.ย. 2561 ]7
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7